030 - 2949894 | info@etp-infra.nl

Servicedeuren
Snel ter plaatse dankzij servicedeuren

Servicedeuren zijn in principe verlijkbaar met geluidsisolerende vluchtdeuren. Het verschil zit hem in twee belangrijke punten:
Servicedeuren
  • Servicedeuren zijn gemaakt voor hulpdiensten, zoals politie, brandweer, ambulance, onderhoudswerkzaamheden etc.
  • Service deuren zijn daarom groter dan standaard vluchtdeuren

  • ETP-infra ontwerpt, produceert, levert en monteert deze deuren; geheel naar wens van de klant en de situatie.

    Een servicedeur is een belangrijk element in het ontwerp van een calamiteitenplan. De bereikbaarheid van nood- en hulpdiensten speelt hierin een cruciale rol. Voor evacuatie tijdens calamiteiten wordt op verzoek van de hulpdiensten vaak servicedeuren geplaatst in geluidschermen. Deze deuren worden ook gebruikt voor onderhoudswerkzaamheden. Om de deuren te openen moet men in het bezit zijn van een speciale sleutel.

    Deze calamiteitendoorsteek is op vaak noodzakelijk omdat het op sommige plaatsen vaak onmogelijk is om direct de hoofdweg te bereiken. Een dergelijke deur als doorsteekpunt verbetert de bereikbaarheid en reduceert de aanrijdtijden voor de nood- en hulpdiensten. Onze ontwerpen voldoen aan de nieuwste richtlijnen qua inrichting en ontwerp en aan de wettelijk gestelde eisen.

    ETP-infra heeft in de afgelopen jaren meerdere servicedeuren ontworpen, geproduceerd en gemonteerd. Bent u op zoek naar een ontwerper, producent en/of montagebedrijf voor servicedeuren? Vraag dan snel een vrijblijvende offerte door middel van ons contactformulier.